Week #11

Een mijlpaal | A milestone

Het is nog best lastig om enige regelmaat aan te brengen in je leven als een reiziger, maar ik word er steeds beter in. Toch was het zeker geen saaie week en heb ik met de geweldige mensen om me heen het 1,5-jarig bestaan van mijn toko mogen vieren.

It is a challenge to create some balance in life as a traveler, but I am getting better at it. This doesn’t mean that it was a dull week though as I’ve got to celebrate the 1,5th birthday of my company with my lovely fellow roamers.

Werk | Work

Deze week, 20 april om exact te zijn, bestaat mijn bedrijf 1,5 jaar. Ik had nooit verwacht dat ik een eigen bedrijf zou opstarten, net zoals ik nooit had kunnen dromen dat ik tijdens deze mijlpaal in Marokko zou zitten. Mijn vader is degene die me altijd aanspoort om successen te vieren, hoe klein ze ook zijn. Hoewel onze kantoren nu even gescheiden zijn voor een aantal maanden, zet ik deze traditie wel door en heb ik deze mijlpaal mogen vieren op een boot in Rabat met m’n roamende vrienden.

1,5 Year ago, on April 20 to be exact, I’ve registered my company at the Dutch Chamber of Commerce. I never expected that I would start my own company, let alone that I could dream of celebrating this milestone in Morocco. My dad always pushed me to celebrate to success, however small they are. Even though our offices are separated for these few months, I’m still honoring this tradition and I’ve celebrated this milestone on a boat in Rabat with my roaming friends.

Gezondheid | Health

De doelstelling van deze week was vijf keer kickboksen en een keer gaan hardlopen. Het is gebleven bij vier keer kickboksen en hardlopen, maar desalniettemin ben ik zeer voldaan. Doorgaans sluit ik mezelf af tijdens het hardlopen in Marokko, met als hoofdreden dat ik niet bewust wil meemaken hoeveel mensen naar me staren, hoeveel auto’s er naar me toeteren en hoeveel mensen (lees mannen) middels gebaren m’n aandacht proberen te trekken. Afsluiten betekent echter afsluiten voor zowel negatieve als positieve aandacht.  Tijdens deze run stond ik iets meer open voor de positieve aandacht, wat eerlijk gezegd de hardloopervaring ten goede kwam.

The goal of this week was to do kickboxing five times and to go on a run. I only made it to kickboxing four times, but nevertheless I’m pretty satisfied with my workouts. During my runs in Morocco I usually close myself off from the outside world. The reason for this is that I don’t want to know how many people stare at me, how many cars honk and how many people (i.e. men) try to catch my attention by making hand signals. Closing off means that I’m ignoring both negative and positive attention. During this week’s run I’ve tried to be a bit more open to the positive attention and I have to say that it did improve my running experience.

Reflectie | Reflection

Tijdens het rondreizen ontmoet je veel mensen en ontwikkel je vriendschappen met roamers, andere reizigers, en met geweldige mensen die je op bepaalde locaties ontmoet. Er is geen consensus binnen de groep over het investeren in relaties met de lokale bevolking, omdat we weten dat we binnen een maand weer weg zijn. Marokkanen zijn echter zeer gastvrij, sociaal en behulpzaam. Het is voor mij onmogelijk om geen vriendschappen te sluiten hier, noch op de andere plekken waar we waren. Elke vriendschap hoe kortstondig of langdurend is waardevol voor mij!

While traveling around you get to meet amazing people and develop friendships with roamers, travelers and other interesting people that you meet at every different location. There is no consensus within the group about investing in local friendships, because we know that we’ll be moving to a new place within a month. The Moroccan people are very hospitable, social and helpful though. It is impossible for me not to make new friends here, nor anywhere else on where we’ve been for that matter. Every friendship, no matter how short or long term is valuable to me!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s