Week #18

Het was vaak besproken en ruim een week van tevoren is de knoop doorgehakt, Mandy komt naar Praag! Lekker Hollands, gewoon met de auto, samen met vriend, schoonzus en dochtertje van 4 maanden. We hebben heerlijk de tourist uitgehangen, zijn naar een hilarisch slechte balletvoorstelling geweest en hebben lekker veel plat Saens met elkaar gesproken.

We talked about it a lot and on my first day in Prague the decision was made: Mandy was coming to visit me. Traveling like a real Dutchie, by car, with her boyfriend, ‘sister in law’ and her baby girl of 4 months. We’ve showed some true tourist behaviour, went to a hysterical bad ballet show and enjoyed talking Dutch in our local dialect (which sounds even more awful, haha)

Werk | Work

Hoewel het kantoor van Opero prachtig is, kan ik me niet concentreren daar en krijg ik helaas minder werk gedaan dan dat ik wil. Gelukkig heeft Praag ontelbaar veel cafés met goed internet en een relaxte sfeer. Samen met mede roamer Sari, die in hetzelfde appartementsgebouw woont, doen we onderzoek naar de beste werkplek bij ons in de buurt.

Deze week was ook een startup wedstrijd die gehost werd door Microsoft in Praag. Ik blijf het gaaf vinden om enthousiaste ondernemers te horen over hun innovaties. Helaas is mijn kennis van het Tsjechische subsidiesysteem nog te matig om ze professioneel te kunnen ondersteunen.

Although the Opero office is beautiful, unfortunately I can’t seem to focus there and I get less work done that I want to. Luckily Prague has numerous cafe’s with proper internet and a relaxed atmosphere. Together with fellow roamer Sari, who lives in the same apartment building, I’m doing research into the best work spot in our hood.

This week there was a startup competition hosted by Microsoft in Prague. I still love to listen to ambitious entrepreneurs about their innovative projects. Too bad my knowledge of the grant system in Czechia is not sufficient enough to provide help out these companies professionally.

Gezondheid | Health

Dit is m’n tweede doordeweekse week van de raw food challenge. Ik vind het vrij pittig en ik merk dat ik verschillende voedingsstoffen mis. Toch kun je prima leven op dit dieet, het niet zo dat ik me duizelig of zwak voel. Het weekend dat Mandy en familie (Wouter, Mirjam en dochter Zoey) er is, ben ik gewoon weer vegan en kan ik Mandy iets van deze lifestyle laten zien. Als blogger en foodie vond ze dat erg interessant en volgende maand gaat ze zelfs zelf als vegan door het leven. We zijn nu al plannen aan het maken voor onze vegan food tour door Amsterdam.

Deze week ben ik ook naar de dierentuin van Praag geweest, welke een van de mooiste dierentuinen in Europa blijkt te zijn. Helaas werd ik er toch wat ongelukkig en depressief van om de dieren zo lusteloos in hun kooi te zien rondhangen. Alleen de giraffen, die een uitgestrekt veld met uitzicht hadden, kwamen enigszins ok over.

This is my second weekend of the raw food challenge. It’s a challenge indeed and I notice that I am missing out on nutrients. However, it is definitely possible to live like this, it’s not like I’m feeling dizzy or weak. When Mandy and family (Wouter, Mirjam and daughter Zoey) are here this weekend I’ll be on my regular vegan diet again and I’m excited to show Mandy all about this lifestyle. As a blogger and foodie, she was really interested in exploring the vegan scene. Even better, next month she’ll be vegan herself. We are already planning our vegan food tour through Amsterdam.

This week I’ve also been to the Prague zoo, which supposedly is one of the most beautiful zoo’s in Europe. Unfortunately, being there made me unhappy and depressed, seeing the animals laying around in their cages like they’ve lost their souls a long time ago. Only the giraffes seemed ok, as they’ve had the best spot in the zoo.

Reflectie | Reflection

Na bijna 4,5 maand al weg te zijn van huis, was het super relaxed om wat Nederlandse vrienden over de vloer te hebben. De typische nuchtere Nederlandse mentaliteit heb ik wel gemist. Zeggen waar het op staat zonder dat je je druk hoeft te maken over of je iemand kwetst zonder het te weten is zo veel makkelijker. Ook het feit dat ze hun tassen in de auto hebben geladen en met een zak vol bammetjes richting Praag zijn gekomen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is met een kleine van 4 maanden, was zo herkenbaar. Je kunt je nog zo goed aanpassen aan verschillende culturen en gebruiken, en geen één cultuur is superieur aan de ander, maar het comfort van een cultuur die je tot in de naadjes kent moet ook zeker niet onderschat worden.

After traveling for almost 4,5 months it was super relaxed to have some Dutch friends over. I have missed that typical Dutch mentality: clear and very direct communication, without having to worry about hurting someone’s feelings without knowing it, is just so much easier. Also the fact that they’ve just packed their bags, made their sandwiches and hit to road to Prague with a newborn, like it’s not a big deal, is also a typical Dutch thing to do. Even if you’re very adaptable to new cultures and customs, and although not one culture is superior to another, the comfort of a culture you thoroughly know is not to be underestimated.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s