Week #19

Waar is jouw ‘home away from home’? Voor mij ligt die in Turkije. Dus als ik er even tussenuit moet naar een plek die voelt als thuis met mensen die ik beschouw als familie, dan ga ik richting het voormalige Lydië.

Where is your ‘home away from home’? Mine is in Turkey. Hence, when I need a break and I’m longing for a place that feels like home, with people I consider to be family, I’ll be on my way to the region formally known as Lydië.

Werk | Work

Steeds beter worden we in het vinden van een geschikt café kantoor. Favoriet blijft wel Peter’s apartment, een café met als slogan “a day without coffee, is like something without something”, iets waar ik het helemaal mee eens ben. Met een aantal grote klussen op m’n bord is focus belangrijk. Naast een goede werkomgeving heb ik het ook nodig om in ‘goed’ gezelschap te zijn. Goed gezelschap zijn mensen (liefst niet te veel) die geconcentreerd aan het werk zijn en af en toe een aantal zinnen willen afwisselen.

Finding a good café office is a skill we’re getting better at. The favorite spot of the month is Peter’s apartment, a café with a slogan that says, ‘a day without coffee, is like something without something’. This is something I couldn’t agree with more. I have several big assignments to deal with, so I am in need of focus. Next to an inspiring work environment it also helps for me when I’m surrounded with ‘good’ company. For me this would be people (not too many) who are concentrated at work, but also want to exchange a couple of sentences every now and then.

Gezondheid | Health

Deze week ben ik weer een rondje gaan hardlopen en in dat rondje heb ik een flink heuvel meegepakt. Hoe verder en langer ik van huis ben, des te meer ik inzie dat ik iemand van ‘de lage landen’ ben. Heuvels op en af rennen is niet echt mijn ding. In Colombia kon ik maar niet wennen aan de hoogte. In Brazilië, Marokko en Barcelona ben ik nauwelijks de zee in geweest. Nu kun je zeggen: “In Nederland hebben we een enorme kustlijn welke toegang geeft tot de Noordzee waar we in kunnen zwemmen” en “Nederland ligt voor ongeveer de helft onder zeeniveau”. Mijn reactie hierop is dat we niet voor niks zo goed zijn in het bouwen van dijken, we hebben helemaal geen zin om te zwemmen. Het is ieder geval niet mijn ding. Waar we ook goed in zijn in Nederland is kickboksen, helaas heb ik dat Nederlandse talent niet meegekregen, maar ik kan nog steeds genieten van de intense workout. Deze maand in Kosa Gym in Praag, een echte Oost-Europees ruikende gym.

This week I thought I’d go for a run again, and during that run I climbed a pretty intens hill. The further and longer I’m away from home, the more I realize that I’m from ‘the low lands’. Running up and down hills is not really my thing. In Colombia, I just couldn’t get used to the altitude. In Brazil, Morocco and Barcelona, I hardly went into the sea. Of course you can tell me that in The Netherlands we have a huge coastal area giving us access to the North Sea and that almost half of The Netherlands is below sea level. My response would be that it’s not for no reason that we are good at building dikes, we don’t feel like having to swim at all. At least, it’s not my thing (I know I don’t speak for a lot of Dutch people when I say this). Another thing we’re good at in Holland is kickboxing, but unfortunately that’s not a talent that I inherited. But I still enjoy the workout. This month in Kosa Gym in Prague, a real Eastern European smelling gym.

Reflectie | Reflection

Vaak wanneer je inspiratieloos en levensmoe bent geven mensen het advies om nieuwe dingen te zien, doen en ervaren. Ik ben het hier helemaal mee eens, maar heb ondertussen ook geleerd dat hetgeen je energie geeft ook juist die dingen kunnen zijn die je kent en waar je een routine in hebt. Een boom heeft naast zonlicht en CO2 immers ook z’n wortels in de grond waar het voedingsstoffen uit vandaan haalt. Deze reis brengt mij vele nieuwe ervaringen, elke dag zie ik nieuwe dingen en ben ik buiten m’n comfortzone. De energie die ik daarvoor nodig heb, haal ik uit mijn zeer frequente bezoeken aan de sportschool, maar ook uit bezoekjes van vriendinnen zoals Mandy en eerder al Ellen (thanks girls!). Ook weet ik dat ik in Bodrum, bij Can en zijn familie, altijd een veilige haven zal hebben waar ik kan opladen. Welke belangrijke les heb ik dus geleerd: combineren en balanceren. En dit is een continu leerproces.

Whenever you’re uninspired or tired of life as it is, often you’ll get the advice to see, do and experience new things. I totally agree with this, but meanwhile I’ve learned that you’ll also get energy from the things you already know and considering routines. A tree needs sunlight and CO2 to grow, but it also has its roots in the ground from which it absorbs nutrients. This journey that I’m on provides me with loads of new experiences, every day I see new things and I’m out of my comfort zone. The energy that I need to keep doing this is coming from going to the gym frequently, but also from my friends from back home visiting me, like Mandy and earlier on Ellen (thanks girls). Furthermore, I know that there’s room for me in Bodrum, with Can and his family, where I can recharge. So the important lesson that I’ve learned is about combining and balancing, which is a continuous learning process.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s