Week #27

Terug naar m’n nomadische bestaan. De hele maand augustus ben ik te vinden in de omgeving van Split, Kroatië. Met een bijna letterlijke vuurdoop begint m’n avontuur hier: bedankt hittegolf Lucifer!

Back to roamer life! The whole month of August I’ll be around Split, Croatia. To heat it up, I’ll start my adventure here with getting through the heat wave that is called Lucifer.

Werk | Work

Een nieuwe locatie betekent weer een nieuw kantoor. Deze maand maken we gebruik van CoCreative Coworking Space in Split. Een simpel, maar schattig kantoor dat normaliter de thuisbasis is van architectenbureau Archipolis. Gelukkig is dit kantoor voorzien van een serieus airconditioningsysteem, wat we wel nodig hebben met deze hitte. Het kantoor spreekt mij enorm aan, en dat is maar goed ook, want in Split zijn er nauwelijks cafés waar vanuit je kunt werken. En hoe tropisch mijn levensstijl af en toe ook klinkt, werken vanaf het strand doe ik niet. Voor alles is er een tijd en een plek en werken doe ik toch echt het liefst vanuit een kantoor.

A new location means yet another office to work from. This month we are located at CoCreative Coworking Space in Split. A simple but sweet office which normally houses an architect firm called Archipolis. Luckily this office has a serious air conditioning system, which is huge necessity during this heatwave. I really like the office, which is a good thing because there are hardly any cafés to work from in Split. And however tropical my lifestyle might seem, I do not work from beaches. There is a time and a place for everything, and working for me is best to be done at an office.

Gezondheid | Health

Tot mijn grote teleurstelling wordt het heel moeilijk om een goede kickbokslessen te kunnen volgen in Split. Niet omdat er geen gekwalificeerde trainers zijn, maar omdat tijdens de zomer het overgrote gedeelte van de lokale bevolking in de toeristische sector werk. Dit leidt tot een tekort aan zowel trainers als leerlingen, waardoor er één grote zomerstop is. Er zit dus niks anders op dan elke dag lekker gymmen in de sportschool. Lichtelijk geïntimideerd door hoe fit de Kroaten zijn, heb ik mezelf toch wel doel gesteld om in perfecte vorm te zijn na deze maand. Dus samen met Dasha verzin ik de leukste en onverwachts zeer uitdagende circuitjes en tabata-traingingen om deze doelstelling te behalen.

I was disappointed to find out that it’s very hard to find good kickboxing classes in Split. Not because there are no qualified trainers, but because the local people are all working in tourism during the summer. This means a shortage of both coaches and students, hence all classes are cancelled during summer. So, the only option is to have fun in the regular gym every day. Slightly intimidated by how fit all the Croats are, I’ve set myself a goal to be in serious shape by the end of this month. So, together with Dasha, I come up with the most fun and unexpectantly challenging circuit and tabata workouts to make sure that I reach my goal.

Reflectie | Reflection

Het mooiste aan reizen is dat je de meest interessante mensen ontmoet en vrienden maakt over de hele wereld. Het mooiste aan reizen in deze tijd is dat je via social media veel gemakkelijker contact kunt onderhouden met iedereen. Zo kun je dus zomaar iemand die je kort hebt ontmoet in Brazilië weer tegenkomen in Kroatië. Uiteraard hebben we het over reizen gehad en hoe absurd het is dat we elkaar nu ongepland aan de andere kant van de wereld zagen. Al grappend en grollend vroegen we ons af waar dan de volgende ontmoetingsplek was over 5 maanden. Als reactie hierop zei hij: “we wonen op dezelfde plek”, oftewel, de wereld is ondertussen zo klein dat het makkelijker is om elkaar weer tegen te komen als je wilt. Dit zette mij aan het denken over de grenzen, drempels en horden die we zelf vasthouden in onze gedachten en daarmee onze vrijheid limiteert, bijvoorbeeld om te reizen. Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat mijn Nederlands paspoort makkelijk toegang geeft tot vrijwel alle landen op deze wereld, dat mijn werk geschikt is om op afstand uit te voeren en dat ik genoeg financiële middelen heb om deze reizen te kunnen bekostigen. Maar zijn opmerking sprak me juist aan omdat het bovenal gaat om een mindset: we kunnen veel meer dan we denken, probeer het maar eens.

The most amazing thing about traveling is that you’re meeting interesting people and making friends all around the world. The most amazing thing about traveling today is that it is way easier to keep in touch with those people through social media. This increases the chances that you find yourself having drinks in Croatia with someone that you’ve briefly met in Brazil 5 months ago. Happy and surprised to be seeing each other again, we were talking about traveling and how bizarre it is that we actually got to meet up again in Croatia. Jokingly we were wondering about where our next meet up would be. His reaction was: “we all live in the same place”, i.e., don’t worry, the world has become so small that it is easier to travel and run in to each other again if you want to. This got me thinking about the borders and hurdles we create and keep alive in our minds that limit our freedom, for example, to travel. Of course, I understand my Dutch passport gives me easy access to almost all countries in the world, that my work can be done remote and that I have the financial capacity to go on adventures. But it is the mindset that comes with this quote that made me love it. We can do way more than we think, just try it.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s