Week #29

Het leven is nog mooier als je het kan delen met vrienden, zowel nomad vrienden die weer terug zijn als met vrienden van thuis die je komen opzoeken. En als je tijdelijk gevestigd bent in Split, dan betekent dat het verkennen van de Dalmatische kustlijn onder het genot van veganistische ijsjes.

Life is better when you can share it with friends, both nomad friends as friends from back home. So, when you’re located in Split for the month, this means exploring the Dalmatian coast while enjoying vegan ice creams.

Werk | Work

Augustus is zo’n typische zomermaand waarin veel mensen en dus ook veel ondernemers op vakantie zijn. Dit maakt het net even wat rustiger en die tijd kon ik goed gebruiken om zelf ook te genieten van het rustige tempo van Split. Deze week is m’n café collega Sari weer teruggekomen uit Canada en ik ben erg blij dat hij er weer is. Deze maand zitten we echter netjes op kantoor, omdat deze als een goede werkomgeving functioneert. Onderaan de streep gaat niet zozeer om waar je kantoor houdt, maar waar je het meest productief bent.

August is one of those month in which most people and thus entrepreneurs go on a holiday leave. Consequently, this makes my month a bit less busy. This way I could enjoy the slower paced life in Split. My dear café co-worker friend Sari came back from Canada this week. I’m very happy to have him back with us. This month we are camping at the office though, because it offers a good work environment. In the end, it is not so much about the exact location of your office, but finding a place where you can be most productive.

Gezondheid | Health

Hoe je functioneert hangt er sterk vanaf of je in je element bent in een bepaalde omgeving. Twee meiden van onze groep voelden zich niet prettig en veilig in het appartement waarin ze woonden in Split. Voor hen was dit waarheid en helaas konden ze niet tot een ander inzicht komen. Zodoende is er een grote verhuistruc uitgehaald en heb ik geruild van appartement. Ik had namelijk totaal geen problemen met het appartement en de wijk, dus voor mij was het een kleine moeite en voor de meiden een grote winst. Dit betekende wel dat ik niet meer kon samenwonen met Rachel, maar uiteindelijk had ik een heel appartement voor mezelf. Wat goed uitkwam omdat ik meerdere bezoekers zou hebben deze maand.

How you’re functioning in life is very much depending on your surroundings that you’re in and if you feel comfortable in those. Two girls of the group unfortunately did not feel ok in the apartment they were living in. Regardless of several attempts to put them at ease, they were convinced that they did not feel safe there. Hence a big apartment swop was organized and I moved into their apartment. I had no problem at all with their housing and location, so it was a small gesture from my side and a big win for them. This meant that I wasn’t going to be living with Rachel any more unfortunately, but I did have an apartment to myself for the rest of the month. As I was going to have several visitors, this turned out to be very convenient.

Reflectie | Reflection

Delen is vermenigvuldigen, het maakt het leven zoveel leuker. Voor mij was het een superleuke week omdat Mandy mij wederom kwam bezoeken en ik al het mooie van Split en Kroatië met haar kon delen. Van veganistische ijsjes (inderdaad in meervoud) tot stranden, feestjes en wat eilanden, we hebben genoten tot de max. Hoewel we helemaal in het moment leefde (lees de zomer) blijft het mooiste seizoen de herfst voor ons. Aangezien we beiden ook gek zijn van tattoos hebben we een klein aandenken van onze vriendschap en ons seizoen op ons arm laten zetten. Ik krijg meermaals de vraag of ik niet bang ben om ooit spijt te krijgen van een tattoo. Het antwoord is nee, want mijn tattoos symboliseren altijd belangrijke elementen van mijn leven. Elementen die een gelukkig leven mogelijk maken en waarom zou ik dat niet de rest van m’n leven bij me dragen?

Sharing is multiplying and it makes life so much better. I’ve had an amazing week because Mandy came to visit me, again. So I could share all the beauties of the Dalmatian coast with her. Vegan ice creams (yes, multiple), beaches, parties and some islands, we’ve enjoyed them all. Although we very much lived in the moment, i.e. summer, the best season of the year to us is the fall. As we both are also into tattoos, we got a small token of our friendship and favourite season on the back of our arm. Several people have asked me if I wasn’t afraid of ever getting a tattoo. The answer is no, as my tattoos always a symbol of the most important elements of my life. These elements make a happy life possible, so why shouldn’t I carry that with me for the rest of the time here on this planet?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s