Week #35

Voor het 125-jarig bestaan van het bedrijf van je vader, ga je wel even op en neer naar NL. Maar dat was niet de enige trip deze week. Met de We Roam crew zijn we ook nog een weekendje naar het Servische platteland geweest, met daarbij nog een uitstapje naar Roemenië.

To enjoy the festivities of the 125 years’ anniversary of my dad’s company, I made a short trip back to The NLD. But that wasn’t the only trip I’ve been on. Together with the We Roam crew, I’ve enjoyed the Serbian countryside with another side trip to Romania.

Werk | Work

Deze week heb ik letterlijk op zo veel verschillende locaties gewerkt. Van het kantoor en ons appartement in Belgrado, tot mijn kantoor in Zaandam en de woning van mijn ouders. In koffietentjes in de stad en op luchthavens, in het vliegtuig zelf en in de auto richting het Mokrin House op het platteland in Servië. Het is maar goed dat ik de digital nomad skills zo goed onder knieën heb tegenwoordig.

This week I’ve literally worked from so many different locations. From the office and our apartment in Belgrade, but also in my own office in Zaandam and my parent’s house. In coffee shops in the city and on airports, on the airplane and even in the car that took me to Mokrin House at the Serbian countryside. Lucky for me that by now I’ve mastered most of the digital nomad skills.

Gezondheid | Health

Het is even geleden dat ik heb mogen ‘uitrusten’ op het platteland. Het blijft verfrissend om weg te kunnen gaan uit de stad en de schone lucht van het buitengebied in te kunnen ademen. Het blijft zeer relaxed om te kunnen gaan hardlopen en te genieten van de vergezichten om vervolgens ’s avonds gehypnotiseerd te worden door het kampvuur onder het genot van een wijntje. En als je dit alles mag doen onder het genot van goed gezelschap, dan is het cirkeltje helemaal rond.

It has been a while since I had the chance to recharge at the countryside. It still is refreshing to get away from the city and to enjoy the fresh air of the rural areas. Just like it is very relaxing to go for a run and enjoy the stretched out views, followed by a hypnotizing camp fire are night while sipping on red wine. And being able to share these moments with friends, makes it golden.

Reflectie | Reflection

Hoe ziet een bedrijf eruit na 125 jaar en wie zijn de gasten die je uitnodigt voor je feest en die ook daadwerkelijk komen? Ik was zeer positief verrast door de gasten die op het feest van Louis Reyners BV zijn gekomen. Dit waren niet alleen Nederlandse gasten, maar ook gasten uit diverse Europese landen en zelfs uit Japan. Mijn vader kan overkomen als een norse man, maar één ding weet hij heel goed en dat is hoe je goede zakelijke relaties moet opbouwen en onderhouden. Nu focus ik mij ook op klantrelaties, én toch is het fijn om in hetzelfde bedrijfspand kantoor te houden als m’n vader, want ik kan nog genoeg van hem leren.

What does a company look like after 125 years of existence, who are the guests that you would invite to your party and who would actually show up? I was very surprised, in a positive way, about the guests that visited the party of Louis Reyners BV. Not only the Dutch clients were well represented, people from other European countries showed up and we were even honoured to have some Japanese guests attending. Even though my dad can come across as stern, there one thing that he knows very well and that is how to build and maintain good business relations. Like father like daughter, I’m also focussing on the relations I build with my clients. Still, I’m happy to have my office in the same building as my dad, because I still got a lot to learn from him.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s