Week #40

De laatste week van mijn roaming avontuur, zowel in Zuid-Korea als voor dit jaar. Ik mag mijn reis spectaculair afsluiten met een uitstapje naar de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea en met een serieus Halloween feest. Daarnaast heb ik alweer afscheid moeten nemen van m’n Lyra crew. Ik zal ze missen.

This will be the last week of my roaming adventure, both in South-Korea as for this year. I’ve ended this trip pretty spectacular with a trip to the demilitarized zone between North and South Korea and with a serious Halloween party. Unfortunately I also had to say goodbye to my Lyra crew already. I’ll miss them.

Werk | Work

Het is behoorlijk druk op werk en ik doe m’n best om alles af te werken zodat ik een dag vrij kan nemen voor mijn uitstapje naar de grens. Gelukkig werkt het tijdsverschil in mijn voordeel, waardoor ik tijdens Nederlandse kantooruren nog steeds goed bereikbaar ben. Toch zal ik eerlijk toegeven dat ik weer uitzie naar mijn eigen kantoor in Zaandam en de structuur die dit met zich meebrengt.

It’s quite busy at work and I’m trying my best to finish everything so that I can take a day of for my trip to the border. Luckily there’s a time difference, making it possible that even when taking a day trip, I can still be reached for most of the Dutch office hours. I’ll admit though that I’m very much looking forward to working from my own office in Zaandam again and having a more regularly structured life for a bit.

Gezondheid | Health

Terwijl ik aan het wachten was op mijn metro zag ik een aantal jonge mensen met serieuze verwondingen op hun gezicht. Ik moest twee keer kijken, want verder gedroegen ze zich compleet gezond, en toen realiseerde ik me dat ze geschminkt waren. Tijdens Halloween liep praktisch iedereen over straat alsof ze door een of ander monster waren aangevallen of door indianen waren gescalpeerd. Bizar hoe echt dit allemaal leek.

While I was waiting at the subway station, I noticed a few young people with serious injuries to their face. Because they were acting very normal (and healthy) otherwise, I realized that it was just face paint. During Halloween almost everyone was out on the streets looking like they were attacked by some monster or scalped by Indians. It was quite bizarre how realistic it looked.

Reflectie | Reflection

Een dagtrip naar de gedemilitariseerde grenszone (DMZ) tussen Noord- en Zuid-Korea was indrukwekkend. We leerden over de geschiedenis en het ontstaan van de oorlog, de wapenstilstand en spanningen tussen de twee landen. De Koreaanse oorlog wordt ook wel de vergeten oorloog genoemd en ik moet eerlijk toegeven dat ook ik weinig kennis hiervan had. Voor mij was het meest interessante om door één van de tunnels te lopen die onder de DMZ door is gegraven, vooral omdat ik me eigenlijk helemaal niks bij een oorlog kan voorstellen. In Nederland kennen we al bijna 73 jaar vrede, maar aangezien dat nu ‘de standaard’ is, weet ik niet eens hoe dankbaar ik daarvoor moet zijn. De vraag is hoe je het goede kunt waarderen en appreciëren, zonder dat je het slechte kent.

The trip to the demilitarized zone between North and South Korea was very impressive. We learned about the history and the start of the war, the truce and the ongoing tension between the two countries. The Korean war is known as the forgotten war and I’ll admit that I didn’t know much about it either. Most interesting to me was walking through one of the tunnels that was dug under the DMZ, especially because it made me realize that I can hardly imagine what war is like. In The Netherlands there has been peace for almost 73 years now. Since that’s the standard, I don’t even know how grateful I should be for that. So the question is, how to appreciate the good when you don’t know the bad?

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s